Recenze

A čím je vlastně Malotínova metodika převratná? František Malotín vytvořil metodiku hry na flétnu pracující s harmonizací těla a ducha. „Základem je vlastní uvolnění, přirozenost, oproštěnost od vnitřních duševních sevření a blokád, které se potom automaticky projevují v těle a tím přeneseně v technice a tónu flétnisty.“ Tato myšlenka se promítá do všech problémů nástroje, to znamená návrat k přirozenosti dýchání, celková fyzická kondice, uvolněnost rukou a prstů. Celkový klid a vnitřní vyrovnanost umožňující podávat maximální výkony na pódiu.

Žofie Vokálková
profesionální flétnistka, bývalá studentka prof. Malotína


První doteky

Několik desetiletí chyběla českému hudebnímu školství nová, moderní škola hry na flétnu. Profesor František Malotín shrnul své dlouholetým pedagogickým působením ověřené zkušenosti s výchovou mladých flétnistů do díla, které přirozenou a nenásilnou formou tvoří u adeptů flétnové hry to nejdůležitější. Totiž pevný základ správného způsobu hry na flétnu.
Malotínova škola je v některých momentech odlišná od jiných zahraničních škol, je svým způsobem osobitá a ve všech směrech odpovídá současným požadavkům na ovládání nástroje. Celá řada výborných absolventů Malotínovy flétnové třídy to dokazuje.

Václav Kunt
odborný asistent JAMU, sóloflétnista Pražského komorního orchestru bez dirigenta


Konečně. Nová, moderní škola pro příčnou flétnu, ve které je pamatováno opravdu na všechny problémy i specifika výuky flétnové hry. Je ji možno použít od úplných začátků až po případný přechod na konzervatoř či studium flétny na II. cyklu hudebních škol. Mohu ze své zkušenosti pedagoga na ZUŠ potvrdit, že dříve stálo učitele hodně úsilí shromáždit hudební materiály, aby mohl učit podle svých představ. S novou flétnovou školou profesora Františka Malotína to má usnadněno tím, že vše nejdůležitější je seřazeno, uceleno a připraveno jak pro učitele, tak pro žáka v jednom celku.

Petr Ries
učitel flétny na ZUŠ, konzervatoři a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Škola hry na flétnu Františka Malotína je bezesporu velkým přínosem pro naši flétnovou veřejnost. Konečně dostáváme do ruky odbornou práci, která shrnuje celoživotní zkušenosti a poznatky našeho nejlepšího flétnového pedagoga. Už sám název První doteky je originální a působivý. Přináší mnoho nových, u nás dosud nepublikovaných informací, které mají zásadní význam - od nasazení na "kü", dostatku času na nádechy, záměrného nepoužívání dynamických znamének, obrácené představy vrchních tónů dole a spodních nahoře, až po doprovody přednesů s flétnou, kytarou a teprve potom s klavírem, nácvik samotných prstů bez zvuku nebo cvičení alikvotních tónů. Postup prvních kapitol je velice poznenáhlý a směřuje od tónu h1 převážně dolů. Tím se fixují správné návyky pro znělost spodní polohy flétny a vytváří se dobrý základ pro zvukovou vyrovnanost všech poloh nástroje. Oceňuji také, že kapitoly nejsou dlouhé a obsahují pestrý výběr přednesových skladeb. První doteky jsou nezastupitelnou příručkou každého začínajícího flétnisty.

Miroslav Lopuchovský
profesor flétnové třídy pražské konzervatoře


Probouzení k dokonalosti

Probouzení k dokonalosti prof. Františka Malotína mohu jen vřele doporučit jako velmi užitečnou a absolutně praktickou četbu. Je mi velmi milé, že pan profesor Malotín nepíše jen o technice hry jako takové, ale také o psychologickém vztahu mezi učitelem a žákem, a dává cenné rady i pro mentální a fyzickou přípravu směřující k maximálnímu hudebnímu výkonu. Je to zásadní pomoc a inspirace pro cvičení doma i hraní na veřejnosti, a to nejen pro žáky, ale pro flétnisty a hudebníky vůbec.

Clara Nováková
první flétnistka Ensemble Orchestral de Paris (v letech 1988-2005)


Jemi velkým potěšením podpořit vydání druhého dílu flétnové školy prof. Františka Malotína Probouzení k dokonalosti. Osobně jsem měl možnost systém jeho výuky poznat již na tehdejší LŠU a poté na konzervatoři. U svých žáků usiloval vždy o znělý a vyrovnaný tón ve všech rejstřících, který je tvořený volným nátiskem a musí být důkladně podpořený dechem. Díky tomuto způsobu práce, ovlivněnému francouzskou flétnovou školou, se mi podařilo dostat na vysněná studia do Francie.V předloženém rozsáhlém výběru cvičení, etud i skladeb a způsobu jejich přípravy lze najít recept na důkladnou práci s žákem či studentem. Zcela určitě se stane vítaným pomocníkem a zároveň zdrojem inspirace pro řadu flétnových pedagogů. Velmi rád bych poděkoval profesoru Malotínovi za jeho nevyčerpatelnou energii a množství času, se kterými nám, flétnistům, tuto školu připravil. Děkujeme!

Jan Ostrý
profesor flétny na Pražské konzervatoři a Konzervatoři Plzeň


Tato sbírka pomocných cvičení, důsledně uspořádaná, velmi smysluplně doplňuje již existující učební materiál. Probírané problémy jsou jasně definovány, navržené možnosti vylepšení účinné. Učebnice přináší hodnotné podněty ke cvičení technicky obtížných pasáží a tónově choulostivých míst, které dávají studentům do ruky nástroje pro jejich profesní budoucnost. V této publikaci se projevuje jak velká hráčská, tak pedagogická zkušenost prof. Malotína - pracovat by s ní měl každý student.

Hansgeorg Schmeiser
profesor flétny na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni

  © Bärenreiter Praha Nastavení Cookies