O nás

František Malotín

Záběr profesora pražské konzervatoře FRANTIŠKA MALOTÍNA (nar. 15. 11. 1929 v Barchůvku) je nesmírně široký a zahrnuje nejednu oblast lidské činnosti spojenou s příčnou flétnou. Přirozený přístup k hudbě a základy zdravého hudebního cítění získal již ve svém rodišti od venkovských muzikantů Fišerovy kapely. Odborného vzdělání se mu dostalo na Pražské konzervatoři ve třídě profesora Františka Čecha. Následovala angažmá v Armádní opeře, AUS VN, v Pražském komorním orchestru bez dirigenta a v SOČRu pod vedením šéfdirigenta Aloise Klímy. Zde Malotín působil jako první flétnista bezmála třicet let (1955-1984). Na Pražské konzervatoři začal vyučovat v roce 1964 a od roku 1968 působil na tehdejší LŠU (dnes ZUŠ) ve Voršilské ulici. Zde už v roce 1971 uvedl do praxe zahnutou hlavici pro začínající flétnisty a francouzský model flétny s pěti otevřenými otvory v klapkách. V roce 1980 začal s výrobou flétnových hlavic. O jedenáct let později spatřily světlo světa také první stříbrná a zlatá flétna značky Malotín. Malotínovo snažení nezůstalo bez patřičné odezvy u žáků. Ti se mu postupně odvděčili vítězstvími v národních i mezinárodních soutěžích. Za všechny jmenujme alespoň opakovaná vítězstvív soutěžích tehdejší LŠU (dnes ZUŠ) i konzervatoří, několik vítězství v národní a dvě prvenství v mezinárodní soutěži Concertino Praga, první cenu v soutěži Pearl Flute Competition v Londýně, třetí cenu v soutěži Pacem in terris v Bayreuthu, první cenu v European Music Prize 2000 v Hannoveru, první cenu v Concours Européen de Musique v Picardii, Concours Léopold Bellau v Paříži, Concours National de Jeunne Flûtist v Paříži, Rottary Club Prize v Norimberku a Special Prize Web Concert Hall Competition v New Yorku, dále vítězství v konkurzu a přijetí na Conservatoire Supérieur de Paris-CNR a několik dalších cen. Jeho žáci zasedli v České filharmonii, Symfonickém orchestru Karlovy Vary, Symfonickém orchestru Českého rozhlasu, v orchestru opery Národního divadla a Komorní opery, v orchestru Syrinx-Czech Chamber Philharmonie i v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK a na místě profesora flétny na konzervatořích v Praze, Plzni a Českých Budějovicích a na Ostravské univerzitě. Uplatnili se také v zahraničí (Lyon, New York, Tokyo, Oslo, Paříž, Linec, Bonn, Stuttgart, Dubaj, Řecko, Španělsko). Samostatnou a velkou kapitolou činnosti Františka Malotína je organizování flétnových kurzů a seminářů. Nejznámější jsou letní flétnové kurzy v Jičíně, v Olomouci a v současné době v Českých Budějovicích (dosud 16 ročníků). Malotín svou publikační činnost zahájil vydáním orchestrálních studií ze symfonických děl Antonína Dvořáka. Následuje sepsání celoživotních pedagogických zkušeností, jehož první část, Praktická metodika, vyšla v roce 1998. Volným pokračováním je flétnová škola s příznačným názvem První doteky (vyšla v Bärenreiter Praha v roce 2005). Dílo završuje Probouzení k dokonalosti, které rozšiřuje studijní látku do celého tónového rozsahu flétny a přináší podrobný návod k opravdovému a dokonalému cvičení. Mezi další oblasti činnosti Františka Malotína patří fotografování (je členem v klubu fotografů amatérů Nekázanka, účastní se fotografických soutěží a pořádá výstavy), dále cvičení jógy (v letošním roce získal 2. cenu v soutěži Ásana 09), je dlouholetým členem Makrobioklubu v Dobrušce a Military Car Clubu Plzeň a se svým jeepem se pravidelně účastní Convoy of Remembrance.

Jindra Černá
(připravila flétnovou školu k vydání)

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně s komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže "Early Music Network" v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.
Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy).
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol "První doteky" a "Probouzení k dokonalosti" profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 "Důkladnou školu na housle" od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.

Jiří Vejprava

Autor ilustrací k publikaci První doteky (učebnice a doprovody).

Bärenreiter Praha

hudební nakladatelství Bärenreiter Praha nabízí:

  • produkci a prodej not a knih převážně z oblasti vážné hudby
  • standardní koncertní repertoár, tvorbu soudobých autorů, pedagogické hudebniny
  • české i zahraniční autory
  • výhradní distribuci produkce nakladatelství Bärenreiter-Verlag Kassel
  • pronájem vlastních i zahraničních provozovacích materiálů

Vydání sešitů flétnové školy prof. Malotína vzniklo v nakladatelství Bärenreiter Praha (První doteky - r. 2005, Probouzení k dokonalosti - r. 2009/2010). Hudebně pedagogické tituly tvoří velkou část produkce tohoto nakladatelství pro český trh. Široký záběr instruktivní literatury pro ZUŠ a potažmo všechny amatérské hudebníky sahá od tradičních a oblíbených titulů jako Klavírní škola pro začátečníky (Böhmová-Grünfeldová-Sarauer), Houslová přípravka a škola pro začátečníky (Čermák-Beran), Škola hry na kytaru (Jirmal), Etudy pro malý buben (Tuzar) atp. až k novým moderním publikacím a metodám výuky hry na hudební nástroje - např. čtyři pracovní sešity Klavihrátek (I. Oplištilová, Z. Hančilová), řada učebnic a metodických sešitů pro zobcovou flétnu nazvaná Flautoškola (Jan a Eva Kvapilovi), připravovaná řada Houslových knížek (Eva Bublová), ZOO - cyklus skladbiček pro klavír, housle nebo violoncello (A. Cofalik), Cirkus - cyklus skladeb pro housle a klavír (A. Cofalik), Jazzové etudy a Jazzové kousky (E. Hradecký) ad.

Hlavní činnost nakladatelství je zaměřena na vydávání děl klasické hudby zejména českých a slovenských autorů. Bärenreiter Praha je součástí světoznámé nakladatelské skupiny Bärenreiter, jejíž kompletní produkci profesionální i instruktivní hudební literatury nabízí v distribuci.

Prohlédněte si stránky nakladatelství Bärenreiter:
www.baerenreiter.cz | www.baerenreiter.com

  © Bärenreiter Praha Nastavení Cookies